Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina Vám oznamuje, že laboratórnym vyšetrením bol Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne potvrdený mor včelieho plodu v katastrálnom území Strečno. V ohnisku nákazy boli nariadené opatrenia na zdolanie a zabránenie šírenia choroby moru včelieho plodu - Paenibacillus larvae.

 

Ako ochranné pásmo boli vyhlásené katastrálne územia obcí: Strečno, Varín, Varín časť Koňhora, Nezbudská Lúčka, Krasňany (intravilán obce), Gbeľany (ul. Jána Pavla II., k Chateau Gbeľana, cez ul Fatranská smerom na Mojš cez cestu č. 583), Mojš (cez cestu č. 2072 smer vodné dielo), k Rieke, cesta Stará Mojšová Lúčka, Stráňavy (Penzión Stráňavy, cez cestu č. 2089, časti Krúšok, Dielnice, Sedlo pod kojšovou smer Strečno).

Dokument na stiahnutie: Výskyt MVP - oznámenie

 

14.09.2020 Vyskyt MVP mapa