Mnohé obce si vytvárajú svoju časovú schránku, kde ľudia vkladajú rôzne odkazy, fotografie a predmety, ktoré chcú obyvatelia uchovať ako odkaz pre budúce generácie. Schránka pomôže budúcim nálezcom pochopiť svet v čase, kedy bola založená. Časová schránka sa uloží na bezpečné miesto a otvorí sa až po niekoľkých rokoch. Takáto časová schránka bude založená aj v našej obci.

Vážení občania, z tohto dôvodu Vás vyzývame o darovanie malých predmetov do schránky, ku ktorým priložíte opis významu, prípadne dôvod vloženia predmetu do časovej schránky. Predmety môžete priniesť na Obecný úrad Krasňany do 16.11.2020.
Predmety, ktoré nebudú vybrané do časovej schránky, Vám budú vrátené.

Ďakujeme vopred všetkým darcom.