2020 vyzva na nominovanie ocenovanie za aktivne obcianstvo a ludskost 2020 mRada mládeže Žilinského kraja v 5. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

 

Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:

a/ Aktívny mládežník - mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.
b/ Aktívny občan - osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, je dobrým príkladom pre mladú generáciu.
c/ Top starosta / primátor - osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.
d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži - nominovať možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.
e/ Top čin ľudskosti - významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

Nominácie je potrebné dodať do 06.11.2020 cez link: https://lnk.sk/jxq1

Viac informácií sa dozviete v dokumentoch na stiahnutie:

Tlačová správa - Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 v Žilinskom kraji

Štatút - Cena za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020