Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline bude prerušená prevádzka materskej školy v Krasňanoch v dňoch 17. a 18. decembra 2020 (štvrtok, piatok).

Zároveň nebude stravovanie v školskej jedálni, ani stravovanie pre dôchodcov a prerušuje sa aj činnosť školského klubu detí.

Vyučovanie v základnej škole bude prebiehať podľa rozvrhu.