Spoločnosť T+T, a.s., Žilina oznamuje občanom, že vývoz zmesového komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční v sobotu 02.01.2021.