Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje voľné pracovné miesto.

Pracovná pozícia: Vychovávateľka ŠKD
Predpokladaný termín nástupu: 18. január 2021
Pracovný pomer: na dobu určitú – zástup počas PN
Úväzok: 100 %

Požadované vzdelanie:
Kvalifikačné predpoklady – predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť do 14. januára 2021 elektronickou formou na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.