Na základe Uznesenia vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2021 a po potvrdení odberového miesta Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vykoná obec Krasňany testovanie na ochorenie COVID-19.

Miesto testovania: budova v športovom areáli.

Sobota 23.01.2021 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. (posledný odber 13:30 hod.)

Nedeľa 24.01.2021 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. (posledný odber 13:30 hod.)

Rozdelenie obyvateľov na testovanie podľa súpisného čísla:

Sobota 23.01.2021  1 -200
Nedeľa 24.01.2021  201 - 553

 

Testovania by sa mali zúčastniť občania vo veku od 15 do 65 rokov. Dospelí predložia administratívnemu zamestnancovi občiansky preukaz. Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania, je potrebná kartička poistenca.

Testovať sa nemusia:

  • osoby do 15 rokov,
  • osoby nad 65 rokov,
  • ktorí prekonali COVID-19 a majú o tom doklad nie starší ako 3 mesiace,
  • boli zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • osoba ZŤP, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka.