Základná škola s materskou školou Krasňany oznamuje, že od pondelka 08.02.2021 otvára základnú školu, materskú školu, ŠKD a ŠJ.

Podmienkou nástupu na prezenčnú výučbu je negatívny test zamestnancov školy a aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie od lekára o prekonaní Covid-19.

Deti MŠ a žiaci 1. stupňa ZŠ, aj keď dosiahli 10 rokov, sa netestujú.

Pred príchodom do MŠ a ZŠ (zákonný zástupca alebo žiak) predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti


Riaditeľstvo ZŠ v Gbeľanoch oznamuje, že od 8.2.2021 obnovuje výučbu v ročníkoch 1. - 4. a poobednú prevádzku ŠKD.

Na zaradenie žiaka do výučby je potrebné, aby bol otestovaný jeden z rodičov, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti. Test nesmie byť starší ako 7 dní. Výnimky z testovania sú všeobecne platné ako doteraz. Rodičia sa môžu ísť testovať na ktorékoľvek odberné miesto. Škola v spolupráci s Obecným úradom v Gbeľanoch zriadila jedno odberné miesto slúžiace iba pre rodičov žiakov našej školy. Ak nebude splnená táto podmienka, daný človek nebude otestovaný.

Miesto:    Kultúrny dom Gbeľany

Termín:    06. februára 2021 (sobota)

Čas:       12:00 hod. - 18:00 hod.
Rozpis:   12:00 hod. - 15:00 hod. rodičia detí z obcí Nededza a Kotrčiná Lúčka
              15:00 hod. - 18:00 hod. rodičia detí z obcí Gbeľany, Mojš, Varín, Teplička nad Váhom a Krasňany