Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode v Krasňanoch na ul. SNP pri č. d. 46 bude prerušená dodávky pitnej vody v celej obci.

Predpokladaný čas prerušenia dodávky vody bude 10.02.2021 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod., resp. do ukončenia prác.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje svojim odberateľom za pochopenie a ospravedlňuje sa za problémy spojené s poruchou na verejnom vodovode.