Milí naši občania,

vzhľadom na aktuálnu situáciu a prijaté opatrenia sme sa ako obec rozhodli venovať každému rodinnému domu 2 ks respirátorov FFP2, ktoré bude starostka spolu s poslancami našej obce Krasňany distribuovať do Vašich domácnosti v priebehu tohto víkendu, t. j. od 6.3. do 7.3.2021.

Keďže si plne uvedomujeme vážnosť súčasnej situácie, rozhodli sme chrániť Vaše zdravie aspoň takýmto malým gestom, prispieť k lepším podmienkam na zabezpečenie Vášho zdravotného stavu. Zároveň chceme prispieť týmto gestom k dodržiavaniu všetkých odporúčaných opatrení, aby sme znížili riziko nákazy medzi našimi občanmi.

Prajem všetkým občanom veľa trpezlivosti a hlavne pevné ZDRAVIE!

S pozdravom Vaša starostka Ing. Jana Žáková, PhD.