Oznamujeme občanom, že v dňoch 13. - 15. marca 2021 bude Mládežnícka ulica (Prvá ulica) úplne uzavretá pre vjazd motorových vozidiel.

Obec Krasňany vydala rozkopové povolenie na miestnu komunikáciu parc. č. 1288/1 v k.ú. Krasňany pre stavebníka Lukáša Vallu na realizáciu vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky k navrhovanému rodinnému domu na parc. č. 540/3. Z tohto dôvodu bude miestna komunikácia úplne uzavretá.