Miestny spolok SČK v Gbeľanoch pozýva všetkých darcov i prvodarcov na

SPOLOČNÝ ODBER KRVI,

ktorý sa uskutoční dňa 28.06.2021 (pondelok) od 8:00 do 10:00 hod., v kultúrnom dome Gbeľany.

„Všetkým darcom srdečne ďakujeme, že pomáhajú zachraňovať zdravie a životy druhých“.

Spolocny odber krvi