Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. vzhľadom k obmedzenej kapacite verejného vodovodu žiada svojich odberateľov v obci Krasňany, aby vodu z verejného vodovodu využívali výhradne na pitné a hygienické účely.

SEVAK, a. s. ďakuje za pochopenie.