Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy vo štvrtok 15.07.2021 NEBUDE PRERUŠENÁ distribúcia elektriny