Urbárska obec Krasňany oznamuje svojím členom, ktorí si neprevzali dividendy, že dňa 4. augusta 2021, t.j. v stredu o 15:00 hod. si ich môžu prevziať v kancelárii urbárskej obce v Amfiteátri Krasňany.