Na základe oznámenia Odboru krízového riadenia na Okresnom úrade v Žiline Vám oznamujeme, že v piatok 13. augusta 2021 o 12:00 hod. bude vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva.
Skúška sirény bude vykonaná z budovy požiarnej zbrojnice dvojminútovým stálym tónom.