Skola vola

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krasňanoch oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9:00 hod. na školskom dvore základnej školy.


ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín
Vážení rodičia, slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 02. septembra 2021 o 9:00 hod.. Bližšie informácie sú na stránke školy www.skola-varin.sk


Riaditeľstvo Základnej školy v Gbeľanoch oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude vo štvrtok 2.9.2021 o 9,00 hodine v jednotlivých triedach. Vstup do budovy školy je povolený len žiakom a v prípade žiakov prvého ročníka len jednému rodičovi prváka.
Podrobné informácie pre rodičov prvákov budú zaslané na emaily rodičov. Je potrebné, aby sa žiaci a sprevádzajúce osoby pohybovali v interných priestoroch školy v rúškach. Nástup do školy je pre žiakov bez obmedzení. Bližšie informácie sú na webovej stránke školy zsgbelany.edupage.org
Stravovanie a činnosť Školského klubu detí bude zabezpečená od piatka 3.9.2021.
Tešíme sa na vás.