Oznamujeme občanom našej obce termíny zberu odpadov: nebezpečný odpad, objemný odpad a elektroodpad.

 

zber nebezpecny odpad

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 22.09.2021 (streda) od 7:00 do 12:00 hod.

Pri Obecnom úrade v Krasňanoch bude pristavený špeciálny kontajner s obsluhou.

Zbierajú sa farby, riedidlá, prázdne obaly z nebezpečných látok, motorové oleje, rastlinné oleje /nezmiešavať/, záhradkárske postreky a hnojivá, žiarivky, monočlánky, batérie.
Nebezpečný odpad, tekutý, práškový alebo drobný kusový odpad musí byť v uzavretých a tesných nádobách !!!

NIE pneumatiky, azbest, stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, nadrozmerný a biologický odpad !!!


zber objemny odpad

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU - 24.09.2021 - 26.09.2021 (piatok - nedeľa)

Pri požiarnej zbrojnici, za obecným úradom a v dolnej časti obce (pri Výhonoch) budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžete vhadzovať odpad, ktorý z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné vložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad - koberce, podlahoviny, nábytok, bytové jadrá, matrace, okná a dvere bez skla, záhradný nábytok, detské kočíky, umývadlá, toalety, vane a podobne.

NIE drobný stavebný odpad, biologický odpad, elektronický odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, azbest !!!
NIE odpady, ktoré patria do triedeného zberu a zmesový komumálny odpad !!!


zber elektroodpad

ZBER ELEKTROODPADU - 19.10.2021 (utorok)

Odpad sa bude zbierať autom po obci. Firma EKORAY Námestovo odvezie elektroodpad priamo spred domov, preto je potrebné odpad vyložiť pred svoju nehnuteľnosť.

 

Odovzdávať môžete:

  • Veľké domáce spotrebiče - práčky, sušičky, elektrické sporáky, elektrické pece, mikrovlnné rúry, chladničky, mrazničky, elektrické radiátory ...
  • Malé domáce spotrebiče - vysávače, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, elektrické nože, ventilátory ...
  • Informačné a telekomunikačné zariadenia - počítače, monitory, tlačiarne, notebooky, kalkulačky, faxy, telefónne prístroje, mobilné telefóny, váhy, písacie stroje, elektronické diáre ...
  • Spotrebná elektronika - rozhlasové a televízne prijímače, videokamery, hi-fi zariadenia, zosilňovače zvuku, DVD ...
  • Olovené batérie
  • Svetelné zdroje - lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky ...
  • Elektrické a elektronické nástroje - vŕtačky, pílky, šijacie stroje, zváračky, kosačky ...