Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude od 27.09.2021 do 01.10.2021 zatvorený.