Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude dňa 20.10.2021 z technických príčin zatvorený.