Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline je prerušená dochádzka Lienkovej triedy (predškoláci) v Materskej škole v Krasňanoch od 29.10.2021 do 05.11.2021 z dôvodu povinnej karantény. Predškoláci nastúpia do MŠ v pondelok 08.11.2021.

Prevádzka v ostatných triedach MŠ pokračuje bez obmedzenia.