Alternatívny dodávateľ energií Slovakia Energy na slovenskom trhu končí svoju činnosť. Pre odberateľov, ktorí boli zákazníkmi tejto spoločnosti, je vhodné, aby uzavreli novú zmluvu o dodávke elektriny a plynu s novým dodávateľom. Z tohto dôvodu sa bude u nás v obci nachádzať pracovník Stredoslovenskej energetiky, ktorý bude pomáhať s návratom k dodávateľovi SSE.

Tento zákaznícky servis sa uskutoční v stredu 10.11.2021 v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch v čase od 14:00 hod. do 15:30 hod..
Občanov prosíme, aby si so sebou zobrali jednu ročnú vyúčtovaciu faktúru za elektrinu a plyn.