RÚVZ v Žiline nariadil karanténne opatrenia, obmedzený pohyb a prerušenie prevádzky vo všetkých triedach Materskej školy v Krasňanoch.

Z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19 u nepedagogického pracovníka sa prevádzka materskej školy prerušuje od 19.11.2021 (piatok) do 26.11.2021 (vrátane). Prevádzka MŠ začne v pondelok 29.11.2021.

Karanténne opatrenia - obmedzený pohyb sa nevzťahuje na zamestnancov MŠ a tie deti, ktoré prekonali Covid-19 za posledných 180 dní alebo sú plne zaočkovaní.