Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude dňa 12.01.2022 otvorený do 15:00 hod.