Z dôvodu poruchy vodovodného potrubia bude dnes od 10:00 hod. do 13:00 hod. uzavretá cesta v lokalite Tavačov Laz. Dodávka pitnej vody nebude prerušená.