Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude dňa 07.03.2022 z technických príčin zatvorený.