logo MS Krasnany

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe:

 • písomnej žiadosti /podpísaná oboma zákonnými zástupcami/
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Termín podávania žiadosti: od 02.05.2022 do 16.05.2022

Spôsob doručenia žiadosti:

 • osobne v MŠ Krasňany od 7:00 – 16:00 hod.,
 • poštou na adresu MŠ,
 • emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.08.2022 a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
 • dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ak má materská škola vytvorené vhodné podmienky - personálne, priestorové, materiálne a iné podmienky/.

Prednostne sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok a bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie.
 • Materská škola zohľadňuje individuálnu situáciu dieťaťa: dieťa samoživiteľa/ky, osirelé dieťa

Ostatné podmienky:

Prijaté deti musia mať osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa).

Tlačivo žiadosti je k dispozícii v materskej škole a zverejnené na webovej stránke obce a ZŠ s MŠ Krasňany.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roku 2022/2023 vydá riaditeľ ZŠ s MŠ / MŠ do 30.06.2022.

Prevzatie rozhodnutia: osobne v materskej škole dňa 27.06.2022 od 13:00 do 16:00 hod.

Dokument na stiahnutie: xlsxŽiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ