Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR (GVD) pre obdobie platnosti 2022/2023 – PRIPOMIENKOVANIE

Rámcový návrh GVD 2022/2023 je pracovný návrh cestovného poriadku verejnej železničnej osobnej dopravy, ktorý vstúpi do platnosti od 11.decembra 2022.

Viac informácií získate na tomto odkaze:  https://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy/doprava/cestovny-poriadok-zeleznicnej-osobnej-dopravy-gvd.html