Spoločnosti LIMAT Reality&Building, s.r.o. Žilina a Head Studio Reality&Development, s.r.o. Žilina majú záujem postaviť v našej obci bytový dom.

Ich žiadosťou o vyjadrenie obce k zámeru výstavby bytového domu s možnosťou odkúpenia obecného pozemku sa dňa 28.06.2022 zaoberalo Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany. K žiadosti boli priložené dve alternatívy výstavby bytového domu. Jedná sa o predbežné návrhy, boli by tam 1, 2 a 3 izbové byty. Ku každému bytu by bolo parkovacie miesto. Výstavba by trvala 1,5 až 2 roky.
Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany zobralo predmetnú žiadosť na vedomie a zároveň prijalo uznesenie č. 339/2022, ktorým schvaľuje vykonať prostredníctvom webovej stránky obce prieskum záujmu našich občanov o jednotlivé bytové jednotky.

V prípade Vášho záujmu vyplňte dotazník na internetovej stránke http://www.bytovydomkrasnanky.sk/