Od 01.07.2022 dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu. Nárok na poskytnutie dotácie na stravu preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu. Čestné vyhlásenie je potrebné predložiť Obecnému úradu Krasňany do 31.07.2022.