Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje, voľné pracovné miesto na pozíciu pedagogický asistent v materskej škole.

Termín nástupu: 05.09.2022
Pracovný pomer: na dobu určitú - 12 mesiacov

Náplň (druh) práce

 1. Vo výchovno-vzdelávacom procese:
  - bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a pedagogickými zamestnancami školy,
  - uľahčovanie adaptácie dieťaťa na prostredie materskej školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú z jeho znevýhodnenia,
  - spoluorganizovanie činnosti dieťaťa počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa,
  - vykonávanie pedagogického dozoru počas neprítomnosti učiteľa a prestojov vo výchovno-vzdelávacom procese,
  - pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.
 2. Vo voľnočasových aktivitách organizovaných materskou školou: priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných), spoločenské aktivity, športové podujatia a podobne.
 3. V spolupráci s rodinou:
  - komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa o procese výchovy a vzdelávania,
  - oboznamovanie sa s rodinným prostredím dieťaťa.
 4. Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť a profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 15.08.2022 na adresu: Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, 013 03 Krasňany, alebo e-mailom:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.