Vzhľadom k všeobecnému poklesu výdatností vodárenských zdrojov si spoločnosť SEVAK, a.s. dovoľuje požiadať svojich odberateľov v obciach, aby vodu z verejného vodovodu využívali výhradne na potravinárske a hygienické účely.

SEVAK, a.s. ďakuje za pochopenie.