Skola volaRiaditeľka Základnej školy s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje, že prevádzka materskej školy začína 05.09.2022 o 6:45 hod. a pre žiakov školy slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023 bude 05.09.2022 o 9:00 hod. v areáli základnej školy. Prváci prídu aj so školskými taškami.


Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05. septembra 2022 o 9:00 hod. na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v jednotlivých triedach. Svätá omša bude o 8:00 hod., účasť je dobrovoľná.
Bližšie informácie budú zverejnené na stránke školy www.skola-varin.sk.


Riaditeľstvo Základnej školy v Gbeľanoch oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude v pondelok 05.09.2022 o 9:00 hod. v priestoroch školy.
Nástup do školy je bez obmedzení. Pred nástupom do školy je potrebné vyplniť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom rodičovského konta na edupage, prípadne vyplnením tlačiva zverejneného na web stránke školy.
Podrobné informácie pre rodičov prvákov a nových žiakov budú zaslané na maily rodičov. Bližšie informácie sú na webovej stránke školy. Stravovanie a činnosť Školského klubu detí bude zabezpečená od utorka 06.09.2022.