Oznamujeme občanom našej obce termíny zberu odpadov.

 

zber nebezpecny odpad

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 28.09.2022 (streda) od 7:00 do 12:00 hod.

Pri Obecnom úrade v Krasňanoch bude pristavený špeciálny kontajner s obsluhou.

Zbierajú sa farby, riedidlá, prázdne obaly z nebezpečných látok, motorové oleje, rastlinné oleje /nezmiešavať/, záhradkárske postreky a hnojivá, žiarivky, monočlánky, batérie.
Nebezpečný odpad, tekutý, práškový alebo drobný kusový odpad musí byť v uzavretých a tesných nádobách !!!

NIE pneumatiky, azbest, stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, nadrozmerný a biologický odpad !!!


zber objemny odpad

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU - 30.09.2022 - 02.10.2022 (piatok - nedeľa)

Pri požiarnej zbrojnici, za obecným úradom a v dolnej časti obce (pri Výhonoch) budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžete vhadzovať odpad, ktorý z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné vložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad - koberce, podlahoviny, nábytok, bytové jadrá, matrace, okná a dvere bez skla, záhradný nábytok, detské kočíky, umývadlá, toalety, vane a podobne.

NIE drobný stavebný odpad, biologický odpad, elektronický odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, azbest !!!
NIE odpady, ktoré patria do triedeného zberu a zmesový komunálny odpad !!!


zber elektroodpad

 

ZBER ELEKTROODPADU - oznámime neskôr prostredníctvom miestneho rozhlasu a FB skupiny.