Rozhodnutím RÚVZ Žilina sa prevádzka materskej školy v Krasňanoch prerušuje od 8.12.2022 (štvrtok) do 14.12.2022 (streda) z dôvodu vysokej chorobnosti a prevencie pred ďalším šírením.

Nástup detí do MŠ bude 15.12.2022 (štvrtok).