logo DPO SR


Dobrovoľný hasičský zbor Krasňany pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 29. januára 2023 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom v Krasňanoch.

Účasť všetkých členov DHZ je potrebná.