Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina oznamujú, že v dňoch  od 3.2.2023 do 9.2.2023 budú odpisovať stav vodomerov. Žiadajú o sprístupnenie vodovodných šácht. V prípade Vašej neprítomnosti môžete nechať na viditeľnom mieste odpísaný stav vodomeru.