Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že v pondelok 13.02.2023 od 11:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy.

Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 15:30 hod. a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.