Žilinský samosprávny kraj informuje verejnosť o plánovaných stavebných prácach na ceste II/583 v úseku Varín - Terchová, ktoré budú prebiehať od 03/2023 do 12/2023.

Stavebné práce budú realizované v úsekoch rôznych dĺžok. Práce budú prebiehať počas celého roka 2023 a budú mať rôznu lehotu výstavby. Stavebné práce si vyžiadajú obmedzenia dopravy na ceste, ktoré bude usmernené dočasnými dopravnými značkami, prípadne semaformi.

Zhotoviteľmi stavieb sú spoločnosti MBM-GROUP, a.s. a Metrostav DS a.s.

Pre Váš lepší prehľad prikladáme na stiahnutie harmonogram prác s predpokladanými lehotami výstavby. Počas roka sa bude harmonogram prác aktualizovať, o čom Vás budeme bezodkladne informovať.

Dokument na stiahnutie: Koordinácia II/583  - harmonogram prác (530 KB)