Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina oznamujú, že od 2.5. do 10.5.2023 budú vykonávať odpočet vodomerov. Žiadajú o sprístupnenie vodovodných šácht. V prípade Vašej neprítomnosti môžete stav vodomeru zanechať na viditeľnom mieste.

SEVAK, a.s. ďakuje za spoluprácu.