Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že v dňa 14. júna 2023 v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.