Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina oznamuje, že dňa 25.09.2023 (pondelok) v čase od 07:30 hod. do 20:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.