Pracovník Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina bude od dnes vykonávať odpis stavu elektromerov. Je potrebné umožniť prístup k elektromeru a pozatvárať psov.