nebezpecny odpad

 

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 27.09.2023 (streda) od 7:00 do 12:00 hod.


Pri Obecnom úrade v Krasňanoch bude pristavený špeciálny kontajner s obsluhou.

Zbierajú sa farby, riedidlá, prázdne obaly z nebezpečných látok, motorové oleje, záhradkárske postreky a hnojivá, žiarivky, monočlánky, batérie.
Nebezpečný odpad, tekutý, práškový alebo drobný kusový odpad musí byť v uzavretých a tesných nádobách !

NIE pneumatiky, azbest, stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, nadrozmerný a biologický odpad !