objemny odpad

 

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU - 29.09.2023 - 01.10.2023 (piatok - nedeľa)


Pri požiarnej zbrojnici, za obecným úradom a v dolnej časti obce (pri Výhonoch) budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžete vhadzovať odpad, ktorý z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné vložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad - koberce, podlahoviny, nábytok, bytové jadrá, matrace, okná a dvere bez skla, záhradný nábytok, detské kočíky, umývadlá, toalety, vane a podobne.

NIE drobný stavebný odpad, biologický odpad, elektronický odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, azbest !!!
NIE odpady, ktoré patria do triedeného zberu a zmesový komunálny odpad !!!