Oznamujeme občanom, že na obecnej tabuli je zverejnené oznámenie OÚŽP Žiliina o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015".

Písomné stanovisko môže verejnosť doručiť najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie na adresu: Obvodný úrad Životného prostredia Žilina, M. R. Štefánika č. 1, 010 01 Žilina.

Dokument na stiahnutie: Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu   (440,71 Kb)