Dňa 08. augusta 2013 (štvrtok) o 16:30 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 19. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Pozor zmena. Pôvodný čas bol 17:00 hod.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Riešenie spracovania doplnku k ÚPN obce Krasňany
  4. Rôzne
  5. Záver

Dokument na stiahnutie:  Pozvánka na OZ 08.08.2013   (77.49 Kb)