Dňa 20.09.2013 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Riešenie spracovania doplnku k ÚPN obce Krasňany
  4. Rôzne
  5. Záver

Dokument na stiahnutie v PDF: Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ - 20.09.2013    (77.49 Kb)