Na základe Plánu preventívnych kontrol, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.09.2014, uznesením č. 61/2014, bod 6, vykoná obec preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov na ulici SNP od RD č. 60 nahor, t. j. celú hornú časť obce. Preventívne kontroly sa vykonajú v sobotu 25.10.2014 od 9:00 hod..

Žiadame majiteľov rodinných domov o spoluprácu.

Čísla rodinných domov, ktoré budú kontrolované:
60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 283, 286, 293, 300, 305, 340, 351, 353, 377, 388, 391, 396.