Na základe Plánu preventívnych kontrol, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.09.2014, uznesením č. 61/2014, bod 6, vykoná obec preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov na ulici SNP.

Preventívne kontroly sa vykonajú v sobotu 09. mája 2015 od 08:00 hod.. Žiadame majiteľov rodinných domov o spoluprácu.

Čísla rodinných domov, ktoré budú kontrolované:
282, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 28, 12, 13, 73, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 342, 378, 379, 380, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 288, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 355, 57, 58, 307, 309.